Juku on koolis emakeele tunnis. Juku esitab õpetajale küsimuse:
"Milline sõna eesti keeles algab m- tähega ja sisaldab seejuures 4 tähte?"
Õpetaja vastab: "Juku, selliseid sõnu on eesti keeles väga palju."
Juku vastab seepeale: "Aga õpetaja te veeretate seda iga päev oma näppude vahel."
Õpetaja läheb näost tulipunaseks ja ütleb kogeledes: "Juku sa oled rumal poiss. Mis jutt see olgu?"
Juku vastab: "See sõna on "münt" aga teie mõttelaad õpetaja, meeldib mulle!"