Arstiteaduskonna üliõpilane võtab eksamil pileti, milles on muude hulgas ka järgmine küsimus:
"Esitage viis põhjendust, mis näitaksid emapiima eeliseid lehmapiima ees."
"Esiteks on see alati täiesti värske," alustab tudeng kõhklevalt.
"Teiseks on emapiim imikule kahtlemata kasulikum, kolmandaks tunduvalt magusam, neljandaks on naisel see alati omast käest võtta ega ole tarvis selle järgi poodi minna ning viiendaks..." tudeng mõtleb natuke ja jätkab siis veendunult,
"seda hoitakse tunduvalt väiksemas ja vormilt täiuslikumas taaras kui lehma oma."