Suguakt. Kari spermatosoide tormab eesmärgi poole. Kõige taga aga lonkab üksik mahajäänu, kes järsku pistab kisama: "Vennad, meid on petetud! Me oleme pers..s!" Kõik pöörduvad ja tormavad vastassuunas. Lonkur aga jätkab oma teed ja lausub: "Vot nii need targad siia ilma sünnivad!"