Võrgutamisõpikust: ...kui kutsute tütarlapse enda poole kalakesi toitma, aga akvaariumi pole teil kunagi olnudki, avage vähemasti kalakonserv. Raputanud sinna veidi leiba, saab tütarlaps tavaliselt isegi aru, milleks te ta tegelikult enda poole kutsusite...