Kaks vanameest istuvad pingil ja meenutavad olnut.
"Kui ma vaatan seda põldu, siis tuleb mulle meelde mu esimene seks." "Või nii?"
"Jah! Teda kutsuti Maaliks."
"Kas oli ka hea?"
"Jah, aga siis trehvas tema ema meile peale ja rikkus kõik ära."
"Ja mida ema ütles?"
"M-m-mmuuuuuu!"