Preservatiivide tootja Durexi uurimusest selgub, et 50% vastanute jaoks on auto eelistatuim seksimispaik (oma magamistuba vastusevariantide hulgas ei olnud).

Autole järgnesid populaarsuse pingereas tualettruumid (39%), vanemate magamistuba (36%) ja pargid (31%), väidab Durexi uurimus.

Kõige kõvemad autos seksijad on küsitluse järgi itaallased - 82% küsitlusele vastanud saapamaa elanikest on oma või partneri neljarattalist liikumisvahendit kasutanud armuasjade ajamiseks.

Itaallastele järgnevad pingereas horvaadid (77%), kreeklased (75%) ja austraallased (73%). Vietnamlastest on auto eelistatuimaks paigaks vaid viiel protsendil, aga ilmselt ei ole seal ka eriti palju autoomanikke.