USA-s Michigani osariigis kehtestatud seaduse kohaselt võib abielurikkujaid oodata vanglakaristus.

Kohalik seadus määratleb abielurikkumist esimese astme, seksuaalse sisuga kriminaalkuriteona ehk see on kõige tõsisem seksuaalroim selle osariigi seaduste järgi.

Michigani seksuaalkuritegude seadused käsitlevad põhiliselt roimi, mis sisaldavad ka seksuaalkallaletungi.

"Kuid arhailised seadused ja vananenud juriidiline keel lasevad seda mitmeti tõlgendada," sõnas Michigani teise astme kohtu esindaja.

Michigani kohtunik William Murphy soovitas seaduseandjatel abielurikkumist käsitlevad, keeleliselt vanad seadused uuesti üle vaadata ja vastavad parandused sisse viia.