Inglismaa lapsed õpivad fakte seksuaalelu kohta ajakirjadest, kuna nende vanemad häbenevad nendega seksist rääkida.

Tuhanded pöörduvad nõuandelehekülgede poole, saamaks teadmisi, mida nad kodust või koolist ei leia, väidetakse briti haridusasutusi kontrolliva organisatsiooni Ofstedi (Office for Standards in Education) uurimuses.

Poisid kasutavad ajakirju nagu FHM, Loaded ja Zoo, kuna tüdrukud uurivad klantspildiajakirju nagu Cosmo Girl ja Sugar. Ofsted ütles, et õpetajatest ja vanematest ei ole abi, eriti noorte tütarlaste puhul.

Ajakirjad aitavad uuesti tasakaalu saavutada, ehkki paljud artiklid on seksuaalselt väga üksikasjalikud. Raport näitas, et noored tahavad rääkida ka tunnetest ja suhetest, mitte ainult bioloogilistest faktidest. Ofsted leidis, et mõned vanemad, kellel endal ei õnnestunud oma lastele nõu anda, olid mures, kas muud infoallikad nagu ajakirjad on selleks sobivad.

Uurimus ütles: "Kahtlemata on ajakirjade nõuandeküljed väga positiivne koht, kust saada nõu ja ennast rahustada."

Ofstedi haridusdirektor Miriam Rosen ütles: "Paljud vanemad ja mõned õpetajad ei ole tundlikumate teemade, nagu seks ja suhted, käsitlemisel kuigi head. Kui keeruline see ka ei oleks, nad peavad neile teemadel vestlema, et aidata oma lastel ja õpilastel teha kasvades õigeid valikuid."