Tartu Ülikooli naistekliinikus valmis uuring Eesti naise seksuaaltervisest. Uuringus osales 2672 naist ning tulemustest selgus, et keskmiselt on eesti naisel elu jooksul 5,7 partnerit.

Vanuserühmal 25-34, on keskmiselt olnud 7,5 partnerit,.

Kui jätta arvestusest välja väike hulk vastanuid rohkete seksuaalpartneritega, siis kujuneb mediaankeskmiseks seksuaalpartnerite arvuks 25-44-aastastel neli.

Esimese seksuaalvahekorra keskmine vanus neis vanusrühmades, kus pea kõik vastajad on seksuaalelu alustanud, oli 18,7 aastat 35-44- aastastel ja 18,0 aastat 25-34-aastastel. 16-17-aastastest oli seksuaalelu alustanud 47 ja 18-25-aastastest 85 protsenti vastanutest. Esimese seksuaalvahekorra partner on keskmiselt kolm ja pool aastat vanem.

Varasematest uuringutest on teada, et esmase seksuaalvahekorra vanus on Eestis viimase kümne aasta jooksul mõnevõrra noorenenud ning jääb praegu keskmiselt 17-18 aasta kanti. Seega alustavad siinsed naised seksuaalelu keskmiselt hiljem kui Põhjamaades.

Esimese vahekorra ajal kasutas rasestumisvastast vahendit 69 protsenti vastanuist (16-17-aastastest 82 protsenti ja 35-44-aastastest 50 protsenti).

Seksuaalvahekordi on Eesti naistel nädalas 1-4 korda — nii vastas pool naistest. Samas polnud viimase kuu aja jooksul seksinud pea 18 protsenti naistest.

Pea alati saab orgasmi 35 protsenti naistest. Ligi pooltel korral jõuab orgasmini 41 protsenti, mitte kunagi 5 protsenti ja väga harva 12 protsenti naistest.

Abielus või vabaabielus naistest on kestva kooselu kõrval paralleelsuhteid olnud 21protsendil naistest, püsivaid kõrvalehüppeid harrastab kuus protsenti naistest.

Ennast on rahuldanud 55 protsenti naistest. Homoseksuaalseid kogemusi on olnud ligi 11 protsendil naistest, kuid korduvaid neljal protsendil. Homo- või biseksuaalseks pidas end 1,7 protsenti vastanutest.