Seks laibaga ei olnud Californias ametlikult keelatud, kuni osariigi kuberner Arnold Schwarzenegger allkirjastas nekrofiiliat keelustava seaduse, ütles reedel kuberneri pressiesindaja.

Schwarzeneggeri allkirjaga kulmineerub kaks aastat kestnud võitlus nekrofiilia seadusvastaseks kuulutamise nimel ja sellest peaks abi olema eeskätt prokuröridele.

“Keegi ei tunne selle probleemi kogu ulatust… Kuid viimase kümne aasta jooksul aset leidnud käputäis juhtumeid on piisav hulk, et selle kohta seadus vastu võtta,” ütles Santa Clara ülikooli juuraprofessor Tyler Ochoa.

“Prokuröridel ei olnud seni võimalik süüdistada neid inimesi milleski muus, kui sissemurdmine. Aga kui nad töötasidki surnukuuris, ei saanud neid isegi selles süüdistada,” seletas ta.

Uus seadus näeb laibaga seksimise eest ette kuni kaheksa-aastast vanglakaristust.