Taani teadlased viisid läbi uurimuse, millest selgus, et suurus mängib meeste suguelus olulist rolli - seekord peeti silmas küll kõhu suurust.

1600 taani noormeest, kes läbisid kaitseväe arstliku komisjoni, võtsid osa ka lisauuringust, milles uuriti nende sperma kvaliteeti.

Selgus, et ülekaalus olevate meeste sperma on tavalisest kehvem. Probleeme esines ka liiga kõhnadel meestel, vahendab Yahoo AP uudist.

Ka naised seisavad sama probleemi ees - ülekaalulistel naistel esineb sagedamini viljastumisega probleeme.

Taani uuringust selgus ka, et üle- ja alakaaluliste meeste puhul on sperma veerandi kuni kolmandiku ulatuse nõrgem kui normkaaluga meestel.