Värskest uuringust selgub, et kaks kolmandikku ehk 67 protsenti Eesti naistest tunnetab igal kuul premenstruaalset sündroomi (PMS). See võib avalduda arvukate psüühiliste ja kehaliste sümptomitena, millel on negatiivne mõju nii naise enesetundele ja elukvaliteedile kui paarisuhtele.

PMS on närvisüsteemi ja hormonaalse tasakaalu häire, mis tekib kahe nädala jooksul enne menstruatsiooni ja möödub, kui menstruatsioon algab.

PMSi põhilised sümptomid on:

* meeleolu kõikumine
* ärrituvus ja tigedus
* ärevus
* pinge- ja väsimustunne
* rusutud olek
* lootusetustunne
* enesehinnangu langus
* huvi puudumine töö, perekonna ja puhkuse vastu
* keskendumisraskused
* söögiisu suurenemine
* magusahimu
* unehäired
* muud kehalised sümptomid (rindade tundlikkus, valu lihastes ja liigestes, kehakaalu suurenemine).


Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud küsitluses uuriti üheksa konkreetse sümptomi esinemist naistel vanuses 20-50 eluaastat. Selle vanusegrupi naisi on Eestis kokku ca 300 000. Seda, mida tähendab PMS, arvab end teadvat 59% vastajatest, 17% ei ole selles kindlad.

Venelannade teadlikkus on kõrgem kui eestlannade teadlikkus. Vanuseliselt vaadates on kõige madalam teadlikkus 41-50 aastastel naistel.

Infot on vastanud saanud peamiselt naisteajakirjadest, günekoloogilt ja Internetist.

Ealised erinevused

Vanuselised erinevused on täheldatavad sümptomite avaldumises: 31-40 aastaste hulgas on kõige rohkem neid, kes väitsid, et neil ei avaldu ükski sümptom (35%), 41-50 aastaste hulgas oli neid vaid 19%.

20-30 aastased märkavad kõige enam söögiisu suurenemist ja magusahimu, meeleolu kõikumist (põhjuseta kurvameelsust) ja ärrituvust ning tigedust.

31-40 aastased kaebavad kehaliste sümptomite üle, milleks on valu lihastes ja liigestes, rindade tundlikkus, kehakaalu suurenemine; söögiisu suurenemist ning magusahimu ja ärevust, pinget, närvilisust, väsimust.

41-50 aastased rõhutavad kehalisi ebamugavaid sümptomeid, ärevust, närvilisust, pinget ja väsimustunnet ja kiiret väsimust ning energiapuudust.

Ärrituvust ja tigedust esineb suuremate linnade naistel sagedamini kui maanaistel.

Naised, kes täheldavad endal PMSi sümptomeid, kasutavad vaevuste leevendamiseks valuvaigisteid, rahvameditsiini ja vitamiine, kuid enamasti püütakse vaevustega leppida. Näiteks ravimeid ja toidulisandeid on tarvitanud vaid 19%.

PMSi leevendava vahendina on Eesti apteekides saadaval looduslikud mungapipra ekstrakti sisaldavad preparaadid.

44% PMSi all kannatavatest naistest on oma probleemist kellelegi rääkinud ja 26% on pöördunud abi saamiseks günekoloogi, perearsti või sõbranna poole.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Naistekliiniku günekoloog dr Kadri Matt kommenteeris, et Eestis läbi viidud uuringu tulemused on võrreldavad mujal maailmas saadud andmetega.

"Uuring kinnitab, et Eesti naistel esineb PMSi," ütles dr Matt ja lisas, et raske probleem on vähestel ja enamik suhtub sellesse rahulikult. Ta rahustab ka, et kõigele vaatamata ei ole PMS abielulahutuse põhjuseks, suhteprobleemide puhul tuleks vastust siiski mujalt otsida.