Kummalise paradoksina on teemal, mis pakub pingsat huvi varateismelistest kuni raugaealisteni välja, kõige raskem rääkida. Seks ja seksuaalsuhted näivad ikka kommunismiaegse iganenud "pimedas ja teki all" tabuteemana paljude abi- ja kooselupaaride jaoks, mis tänapäeva suhete vabakäsitluse ja üleüldise seksuaaltabude kadumise ajastul on kummaline nähtus.

Seksuaalsuhte tähtsuse kiuste räägivad paljud paarid omavahel pigem argi- ja tööteemadel, kodust ja lastest, sõpradest ja nende pereelust, naabritest, autodest, spordist, poliitikast, teistest meestest ja naistest jne. Ükskõik millest, kuid mitte omavahelisest seksuaalsuhtest ja selles esinevatest puudujääkidest või probleemidest. Ometi on see intiimsuhte üks tähtsamaid komponente. Seksiteemat käsitletakse vabamalt ja ausamalt pigem sõprade ja tuttavate ringis, kuid seda ka pigem umb kui isikulises vormis. Kaasale tunnistatakse oma hirme, komplekse ja tegelikke soove ning fantaasiaid pigem harva ja spontaanselt, kui sageli ja teadlikult. Puudulik või ebarahuldav seksuaalelu viib aga paratamatult kõrvalsuhete tekkimise ja/või suhte purunemiseni. Miks siis on nii isiklikul teemal raske rääkida inimesega, kes sellega otseselt seotud on?

Seksuaalsuhte müüdid

Üks peamisi takistusi intiimelust rääkimisel on küllaltki levinud seksuaalsuhte müüdid.

Levinumad neist on:

1. Seksist ei pea rääkima, sest seksuaalelu kujuneb omasoodu.
2. Kui ta mind armastab, siis ta teab kuidas ja mis mulle meeldib.
3. Seksuaalprobleemidest ei ole mõtet rääkida, see kahjustab suhet.


1. Kui võtta seksi kui bioloogilist protsessi, on mõistetav, miks arvatakse, et see toimib omasoodu. On inimesi, kes usuvad, et armastus ja hea seks käivad käsikäes ning sellest ei pea rääkima. Selline usk toimib ja rahuldab suhte algusaegadel, kui partnerit õpitakse alles tundma ja keskendutakse eelkõige vastastikusele andmisele ning heakskiidule. Hiljem tulevad seksuaalsed eelistused ja erinevad vajadused. Kui need kattuvad, on kõik korras. Kui mitte ja sel teemal omavahel ei räägita, lepitakse keskpärase voodieluga või leitakse, et omavahel ei sobita ning otsitakse uus partner.

Seksi ei sa võtta pelgalt kui bioloogilist protsessi. See kätkeb endas paljusid komponente: psühholoogilisi, mis hõlmavad inimestevahelisi suhteid nii olevikus kui minevikus, ja ka käesolevaid stressitekitajaid, mis võivad olla seotud nii töö, raha, tervise kui ka omavaheliste konfliktidega. Kõik need tegurid jäävad suhte algusaegadel tahaplaanile ja ei sega, kuid hilisemas intiimelus tulevad voodisse kaasa, kipuvad iha kahandama ning aktiivsust pärssima.

2. Suurim müüt, mida paarid usuvad - partner teab, mis teisele meeldib ja seksuaalselt rahuldab. Vajaduste mitterahuldamist tõlgendatakse ekslikult mittehoolimisena. Just naised kipuvad arvama, et kui partner ei märka ega rahulda naise väljaütlemata seksuaalseid vajadusi ning igatsusi, siis ta ei hooli. Paljud naised on selles nii veendunud, et jonni pärast ei avalda oma intiimseid soove. Kui ta on nii enesekeskne, las siis olla!

Oma vajadusi ja soove teab iga inimene ise kõige paremini ja need võivad teatud ajahetkel rohkem või vähem muutuda, meeldivusskaalal liikuda. Hirm saada partneri poolt väljanaerdud või eemale tõugatud kammitseb paljusid inimesi väljendamast oma tegelikke soove. Soovide väljendamist võib pärssida ka kartus, et partner tuleb küll vastu, kuid ainult selleks, et meeldida.

3. Paljud paarid ei räägi seksuaalprobleemidest, negatiivsetest tunnetest ja oma soovidest, mis erinevad partneri omadest, just seetõttu, et kardetakse partnerit pahandada või solvata. See on põhjus, miks näiteks ei julgeta rääkida seksuaalfantaasiatest, erinevate pooside eelistusest, eelmängu pikkuse ja viisi tähtsusest, orgasmi mittesaamisest, suu-ja anaalseksist. Paljud naised ei julge tunnistada oma partnerile, et nad ei saa tavalises vahekorras orgasmi ja vajaksid lisaks suuseksi või sõrmedega hellitamist. Tuntakse piinlikkust ja valehäbi ning hoitakse soovid enda teada.

Seksuaalprobleemidest on raske rääkida, kui meie soove pole varem arvestatud, neile on negatiivselt reageeritud või oleme tajunud, et partner on teinud midagi vastu tahtmist või sundinud meid tegema. Selle tulemusena võime tunda pahameelt, süütunnet, teha teineteisele etteheiteid, eemale hoida, mossitada, mis kõik omakorda pärsivad seksuaalsust ja kasvatavad partnerite vahelist distantsi.

Kuidas seksist ja seksuaalprobleemidest rääkida?

- Jõua endas selgusele - mida sa mõtled, tahad ja tunned. Mida avatum oled, seda suurem on tõenäosus, et partner mõistab ja aktsepteerib.
- Kui tekib vajadus rääkida - lepi kokku mõlemale sobiv aeg. Vesteldes ole positiivne, ära süüdista. Algatuseks räägi sellest, mis sulle meeldib. Mis ei meeldi tuleks sõnastada "Mulle meeldiks rohkem..."
- Seksuaalfantaasiatest rääkides tuleb unustada hirm, et teine võib meid välja naerda või meie soovile ainult kohusetundest vastu tulla. Mõlemal on õigus öelda "ei" ja seada oma piirid.
- Kui partner keeldub võiks ettevaatlikult uurida, mis selle keeldumise põhjuseks on, kas mõni hirm, eelarvamus, vastamata jäänud soov või vajadus. Vahel keeldub partner vastu tulemast just seepärast, et tema soove pole varem arvestatud.
- Kui tööstressist või muudest probleemidest on seksuaaliha madal, ja ei saa erektsiooni või orgasmi, tuleks ka sellest rääkida. Seda ei tohiks aga üle tähtsustada, paratamatult juhtub seda vahel kõigiga.
- Korralda partneriga aeg-ajalt anataoomiatund! Õppige teineteise keha tundma – kasutage seksiõpikuid, massaa˛i, puudutusi. Pange kehaosadele hellitusnimesid. Andke teineteisele tagasisidet, mis meeldib, kuidas, kui kiiresti, kui tugevalt. Õppige tundma ka partneri mitteverbaalseid märguandeid.


Seksuaalprobleemidest rääkides tuleb arvestada teatud kriitikaga, nii nagu iga probleemi puhul. Kriitikat tuleks kuulata ja arvesse võtta. Kui partneri soovide, vajaduste ja tunnetega arvestada, tunneb ta, et teda mõistetakse, suureneb lähedus ja ta ilmutab suuremat vastutulekut sinu vajadusi rahuldada. Kui kõik probleemid ei jõua lahenduseni ja kõik soovid/unelmad ei täitu, leevendab intiimprobleemidest rääkimine ikkagi üksinduse ja rahuldamatuse tunnet, mis ajaga koguneb kui väljundit ei leia.

Seksuaalsus on osa täiskasvanud inimese natuurist. Seks on intiimne ja meeldiv viis anda ja saada armastust. Tehkem see siis vastastikku veel nauditavamaks ja unustame tabud magamistoas!