Seksiprobleemidest rääkides tõusevad esimesena päevakorda funktsionaalsed häired — meestel erektsiooni ja naistel orgasmi saamise raskused. Üheks kesksemaks seksuaalprobleemiks on aga viimastel aastatel saanud soovimatus vahekorraks. Soovimatus vahekorda astuda võib olla tingitud muuhulgas seksielu rutiinseks muutumisest ja selgeks rääkimata probleemidest paarissuhtes.

Seksinaudingut kahandab ka hirm küündimatuse ees, ütleb Soome psühholoog Arto Koskinen.

Koskineni sõnul ei tohi unustada, et seksuaalelus on alati ka vaikseid perioode. Lapse sünd, tööstress ning majanduslikud probleemid võivad põhjustada ajutist soovimatust ja suutmatust vahekorda astuda. Neis üksikutes kuudes ei tuleks näha probleemi, aga kui selline olukord on kestnud kaua, soovitab Koskinen sellele tähelepanu pöörata.

Meeste soovimatus

Soovimatus vahekorda astuda ei ole ainult naiste probleem. Ka meeste hulgas on see viimasel aastatel järjest enam levima hakanud. Koskineni sõnul on see tingitud ühiskonnas toimunud kultuurilistest muutustest, mis lubab naistel olla aktiivne seksuaalsubjekt. Sugupoolte võrdsus on toonud seksuaalsuse erinevused eriti selgesti esile. Mehed ei ole sugugi alati naistest seksuaalsemad, mõnikord võib naise suguiha olla suurem. Suguiha tasakaalustamatus ongi üks pikaajalise paarissuhte põhiprobleeme: kuidas lahendada olukord, kus üks tahab rohkem seksi kui teine?

Pikaajalise paarissuhte paneb sageli proovile ka rutiinsus. Suguelu närbub, kui seks on liiga etteaimatav ja üllatustevaene. Inimesed vajavad vaheldust ning üllatusigi. Pikaajalises suhtes tuleks püüda selle poole, et kumbki tooks seksi midagi uut. Koskineni sõnul ei johtu probleemid alati suguelust, neid on tavaliselt ka muudes valdkondades, lihtsalt et seksis kerkivad need selgemini ja kiiremini esile.

Probleemid südamelt ära!

Koskineni sõnul kajastab halb seks sageli seda, et paari suhe ei ole enam avatud ja avameelne, mis tekitab allasurutud viha ja välja rääkimata jäävat pettumustunnet. Üks partneritest võib olla teises pettunud või millegi peale vihane. Tegemist võib olla pisiasjadega, aga kui viha või pettumust tekitavaid asju koguneb südame peale piisavalt palju, distantseerub paar teineteisest. Emotsionaalne distantseerumine viib seksuaalse võõrandumiseni.

Seks ei ole enam hea, kuna partner ei tundu enam olevat lähedane ega turvaline.

Koskineni sõnul ei näe inimesed tavaliselt seost muude probleemide ja seksi vahel, inimesed ei taha olla väiklased ning seega jäetakse väikesed pettumused välja ütlemata, mis aga rikub suhet jätkuvalt. Tegelikult tuleks asjad sirgeks rääkida ja pigem rääkida rohkem kui vähem.

Koskineni sõnul tuleks anda ka positiivset tagasisidet, kui selleks on põhjust. Oluline on ka rääkida oma seksialastest ootustest, kuna ei saa eeldada, et partner teaks iseenesest, mis teile meeldib.

Sooritussurvest lahti! Mure selle pärast, kui hea meie seksialane sooritus on, rikub sageli seksi ning selle all kannatavad ka naised, iseäranis noored. See on seksi juures loomuvastane, kuna seks puudutab tundeid ja aistinguid.

Soorituse pärast muretsev inimene jälgib ennast otsekui kõrvalt, irdudes seega oma kogemusest ning kaotades tunnetuses. Seks ise peaks olema eesmärk, mitte võimalikult stiilipuhas sooritus, soovitab Koskinen.

Kuidas partneriga probleemidest rääkida?

Seksuaalprobleemidest rääkimine on sageli raske, kuna see on väga tundlik valdkond. Koskinen annab paar soovitust, kuidas probleemidele nii läheneda, et see partnerit ei solva. Rääkige endast, oma kogemustest ja tunnetest. Öelge: “Mulle tundub…”

Vältige teise inimese arvustamist. Ärge öelge “sina teed” või “sa mitte kunagi”.

Väljendage oma soove ja ihasid. Millised on teie seksuaalsoovid?