Kui palju on poosidest juba kirjutatud - alates kuulsast Kamasutrast ning lõpetades põrandaaluste kirjastuste broshüürikestega. Väljapaistvad seksuoloogid on pühendanud pooside valikule suure osa oma töödest. Eelkõige on jutt käinud sellest, kuidas leida optimaalset rahuldust pakkuvat poosi, sõltuvalt partnerite anatoomilistest iseärasustest. Ometi peaks aga arvesse võtma ka psühholoogilist laadi aspekte.

On palju juhtumeid, kus anatoomia seisukohast peaks teatav poos rahuldama mõlemaid, kuid ei - kas temale või temakesele siiski midagi ei sobi. Taolised tunded võivad tekkida seetõttu, et igat poosi vaadeldakse ka teatud psühholoogilisest vaatevinklist. Erilised raskused (ning isegi konfliktid) tekivad siis, kui kummalgi partneril on ühe ja sama poosi kohta oma hinnang.

Lemmikpooside valikul lähtuvad paarid tihtipeale hoopiski mitte seksuaalsetest kriteeriumitest. Loomulikult vajab iga situatsioon individuaalset üksikasjalikku analüüsi, eriti probleemsed olukorrad. Jutt käib siin sellest, et teatavatel juhtudel pole tarvis tehnikat süüdistada ning teha ettepanekut naudingut mitte saavale partnerile uutele poosidele üle minna. Naudingust võib ilma jääda lihtsalt sellepärast, et inimene tahaks peale füüsiliste ka teatavaid psühholoogilisi assotsiatsioone tunda. Tahaks näiteks tunda kaitstust, tunneb aga hoopis vastupidi - allasurutuse tunnet…

Kui inimene on pidevalt intiimselt häiritud, siis enne, kui talle pakkuda erutavaid vahendeid või teist partnerit, oleks mõttekam uurida tema alateadvuslikku seksitunnetust. Sest inimesed ongi sellepärast inimesed, et tunda eelkõige peaga.

Mees peal

Just seda ühtesulamistunnet võimaldabki "näost näkku" grupi antud poos. Paljudele naistele on see omamoodi kaitstuse sümbol - mehe keha katab teda peaaegu täielikult…

Tavaliselt nimetatakse seda misjonäri poosiks. Legend pajatab metslastest, kes, olles harjunud kasutama loomade poose, vaatasid imestusega, kuidas misjonäripaarike armastusega tegeles… Ometi pole see päris tõepärane lugu. Sellise poosi variante on leitud juba meie esivanemate kaljujoonistelt - tähendab seksi sotsiaalne funktsioon sündis küllaltki varasel ajajärgul. Õigem oleks sellist poosi nimetada mitte misjonäri, vaid inimlikuks poosiks. Nende rahvaste juures, kus see asend eriti populaarne pole, on tunnetatav ka teatavat laadi üldine arengus mahajäämus.

Ometi on just sotsiaalne funktsioon see, mis tekitab antud grupis probleeme. See võib olla ühelt poolt kokkusulamine, teisalt aga allasurumine (mehe vaatevinklist) - surusin teda nii, et ta liigutadagi ei suuda. Üldiselt on meestele, kes ihkavad seksi kaudu rahuldada esmajärjekorras oma isikliku võimu tunnet - eriti jõupositsioonilt lähtudes - see poos eriti sobiv, sest sellega saab naise "laiaks litsuda". Mehe jaoks polegi enam tähtis, et liikumatuks muutunud partner kaotab võimaluse kaasa aidata puhtfüsioloogilise rahulduse saamisele. Selles ongi asja tuum, et füsioloogiline lahendus on taolise mehe jaoks teisel kohal, peamine on - "laiaks litsuda"…

Naise seisukohast võib aga selline poos olla põlguse ja ükskõiksuse sümboliks. Minu asi on - vabandage väga - jalad laiali pikali heita. Tema tehku, mis tahab, ma sülitan selle peale!… Just sellist poosi kasutavad naised, kes vihkavad oma mehi ning lähedust nendega. See on üks põhjusi, miks selline poos nii populaarne on - sageli on seks muutunud mehe ja naise jaoks pelgalt abielukohustuseks. Ning just sellises poosis võib naine kohustuse täitmisel loobuda vaeva nägemisest.

Kui mees tunneb selles asendis ühtesulamise tunnet, naine aga ükskõiksust, või siis ihkab mees selle abil rahuldada oma võimuiha, naine aga soovib kaitstuse tunnet, jääbki selliste vastandlike soovide puhul üks partneritest ilmtingimata rahuldamata. (kui hästi nad oma anatoomiliste iseärasuste poolest ka ei sobiks) Ning vastupidi - kui taoline kehade asend ei stimuleeri peamisi erogeenseid tsoone, kuid seejuures esineb täielik vaadete ühtsus - siis võetakse selline poos rõõmuga

Naine peal

Füsioloogiliselt seisukohast on see hea poos, sest reeglina on naine mehest kergem. Ometi ei teki sellise kehade kontakti puhul tihedat kokkusurutust ning loomulikult lasub põhiline aktiivsus naisel. Just sellepärast soovitatakse seda poosi aktiivsetele naistele ja väsinud meestele. Siin peetakse silmas just füsioloogilist aspekti. Kui aga käiku läheb psühholoogia - siis tekivad juba spetsiifilised konfliktid.

Mõningad mehed (eriti need, kes end nö "karmideks" peavad), ükskõik kui väsinud nad ka päevatööst poleks, ei saa lubada naisel või sõbrataril "peale istuda". See alandavat nende mehelikku väärikust. Ainus, kellega selline mees võib säärast varianti endale lubada, on prostituut, keda ta algselt on alandanud sellega, et ostis naise, seega pole ta enam "tallatav" mees, vaid klient-tellija, kes võib endale lubada rahulikku lesimist, kuni ostetud daam vaeva näeb. Selliselt muutub arusaamine sõltuvalt psühholoogilistest ja sotsiaalsetest aspektidest. Ometi pole tehnilises järjestuses nagu midagi muutunud.

Selline moonutatud arusaamine tekitab raskusi nii meestele endile kui ka naistele, kes teades, et mees on väsinud, võtaksid rõõmuga juhtimise oma kätte, kuid too ei luba neil sellist poosi kasutada.

Huvitav on see, et erinevad naised hindavad antud poosi erinevalt. Ühtedele see meeldib - kuid mitte niivõrd sellepärast, et võivad ise valida sobiva kehade kontakti nurga ning liigutuste rütmi, kuivõrd sellepärast, et tahavad psühholoogiliselt end tunda "üleval", mehe kohal. Eriti veel siis, kui nad on sotsiaalses elus tugevama poole poolt alla surutud ning see neile sugugi ei meeldi. On veel üks grupp naisi, kes vaatamata oma aktiivsusele suhtuvad sellesse poosi külmalt. Põhjuseks toovad nad väite, et "mees pikutab ning lastes end teenindada, tunneb mõnu …"

Loomulikult on igasse poosi kätketud partnerite mõlemapoolse aktiivsuse võimalus. Naine võib poosis "mees peal" kaasa aidata vastastikuse (eelkõige aga isikliku) rahuldustunde saavutamisele. Täpselt samuti saab partner "naine üleval" poosis liigutada end ning suruda naist enda vastu. Kui aga jällegi tuleb mängu mitte füsioloogiline vaid psühholoogiline aisting, kus annab end eriti tunda sugudevaheline suur vastasseis - siis tekivad ka konfliktid.

Istumispoosid

See pooside grupp erineb teistest just seetõttu, et on seksuaalsete vajaduste täitmiseks veidi tülikas. Neid praktiseeritakse küllalt harva, põhiliselt peenema, rafineerituma seksi puhul. Sellised poosid tagavad partnerite võrdsuse, eelkõige sarnase kasvu puhul. Kuigi võimaldavad mõlemale vaid minimaalse liigutuste vabaduse puusade osas, lubavad need ometi liibuda rind rinna vastu ning annavad täieliku vabaduse silmitsi suhtlemiseks. See tõendab veel kord, et inimlik seks algab just nimelt peast.

Tõsi küll, mõningad mehed püüavad sellises poosi liigutada naist otsekui kunstlikku tuppe. Kui aga temake istub istuval mehel, on see raske. Seetõttu juhul, kui pole soovi läheduse ajal toonitada võrdsust ja kokkusulamistunnet, vaid tahetakse maha suruda või alla kriipsutada just enda üleolekut - muutuvad istepoosid ebapopulaarseteks.

Poosid seistes

See on samuti psühholoogilisest lähtekohast võttes väga eriline grupp. Loomulikult on see partnerite jaoks tõsine koormus, eriti mehe jaoks, kes on sunnitud naist kätel hoidma. Kuid just meestele (väga sportlikele, ägedatele ja taltsutamatutele) need poosid meeldivad, kuna tekitavad tunde, et naine on täielikult nende oma. Nad võivad teda omatahtsi liigutada ning hoida üleni "oma kätes". Naistelegi meeldib see viis samalaadsetel põhjustel - vaat, milline ma olen, minuga saab isegi sellises poosis seksida… Valiku põhikriteeriumid pole jällegi füsioloogilist laadi…

Ning veel üks iseärasus. See tehnika ei nõua mingisugustki aset. Seda võib edukalt kasutada kähkukate puhul, olles ideaalvariandiks partnerite vahel, kes soovivad nii või teisiti toonitada oma kavatsuste kergust ning mööduvust. Loomulikult kasutavad neid poose ka alalised partnerid, kuid reeglina oma seksi episoodiliseks mitmekesistamiseks. Tavaliselt mõtleb paar oma intiimset kontakti planeerides, millel lamada või millele toetuda - hotellitoast kuni trepikoja käsipuudeni. Seistes poosi puhul pole isegi seda tarvis - nagu öeldakse, täielik vabadus!

Mees taga

See loomade käest laenatud poos nõuab eraldi juttu. Liiga palju on selle ümber koondunud psühholoogilisi probleeme ja kõikvõimalikke konflikte.

Tegelikult on see üks ere näide regressist loomade pooside juurde. Vaevalt et inimene ka kaugetel eelajaloolistel aegadel seda eriti kasutas. Kui aga seksuaalsele funktsioonile hakkasid ladestuma sotsiaalsed tajumised (ning sellesamaga kutsusid esile probleeme), tekkisid inimestel tahtmatult assotsiatsioonid - vaat kui lihtne on kõik loomadel! Äkki peaksime meiegi nende moodi proovima?…

On arusaadav, miks loomadel kõik lihtne on. Ja isegi, kui neilt poose laenata, võib kõik osutuda sootuks keerulisemaks.

Inimene erineb loomadest muuhulgas ka oma võimsalt arenenud tuharalihaste poolest, millised on vajalikud püstiseismiseks. Ning "tehniliselt" on selline "tagant" poos mõnevõrra raskendatud. Ometi on see paljudele meeldima hakanud (jällegi rohkem meestele), just nimelt oma sotsiaalse sümboolika tõttu. Partnerid ei näe teineteist silmast silma, võibolla pole naisel tarviski teada, kellega ta parasjagu koos on… Muide, see poos on populaarne grupiseksi puhul.

Ka mees ei näe naise nägu. Ning see tekitab temas teatud juhtudel eelkõige psühholoogilist naudingut - ta tunneb end otsekui vabana vastutusest seksi kvaliteedi eest. Tema jaoks jäävad märkamata naise näoilme vaevutajutavad muutused ning mees ei pea mõtlema selle üle, kas kallimal on hea või valus. Kui naine aga oigama või karjuma hakkab, vaat siis teeme selgeks. Seni on vait - järelikult pole vaja millegi üle muret tunda….

Loomulikult on selle poosi juures põhiline naise täielik allutamine. Mõned mehed armastavad seejuures ka naise pead alla suruda. Just selline asend figureerib kõige sagedamini vägistamiste puhul (eriti siis, kui vägistaja jaoks pole niivõrd tähtis seks ohvriga, kuivõrd tolle alandamine).

Seetõttu ei armasta paljud daamid nimetatud asendit, hoolimata sellest, et see naudingut valmistab. Taolistel juhtudel tekivad tõsised probleemid naistel, kellel just selg ja tupe tagasein erogeensed tsoonid on. Sellistel juhtudel on teatud variandid - "naine põlvili, mees taga" - ideaalsed. Kuid füüsilise kooskõla tekitatud nauding blokeeritakse tihtipeale alateadvusliku seksuaalvälise tunnetuse poolt - naine tunneb end alandatuna, tal on häbi, "ebamugav" ning sellisel juhul ei aita ka erogeensete alade stimuleerimine.

Valides aga teistsuguse poosi, kus ei ilmne nii selgesti "teisejärguline roll", ei saa naine vajalikku naudingut. See on võimalik põhjus voodikonfliktides. Sama raske on ka juhtum, kui mees vajab taolist poosi nimelt enese kehtestamiseks… Üldse on see nende meeste lemmikasend, kes tahavad eelkõige iseendi silmis enese tähtsust rõhutada. Tihti peetakse neid donzhuanideks ning võrgutajateks, kuid tegelikult pole neile tähtis naiste kollektsioneerimine ega tugevate erootiliste elamuste saamine.

Seksis on nende jaoks peamine - nii või teisiti alandada naist ning sellesamaga olla ise "kõrgustes". Muide, nendele meestele meeldiks ka püsti asend, kuid häda on selles, et reeglina on nad kasvult lühikesed ning jõu poolest nõrgad…

Võib juhtuda ka teisiti - see poos võib olla usalduse demonstratsiooniks. Üks kõige kaitsetum kehaosa on inimese jaoks tuharate ümbrus. Pealegi nuhtlevad vanemad last sinna… Seetõttu võib selle ala avalik näitamine partnerile - eriti juhul, kui naisel puudub võimalus enesekaitseks (käed on tugedena kasutuses) - olla ääretu usalduse demonstreerimine. Sellisel juhul kasutatakse antud asendit edukalt harmoonilises abielus omamoodi usalduslikkuse kinnitusena.

Lisaks võimaldab see naisel saada täiendavaid eeliseid. Poosi üheks iseärasuseks on see, et siin ei stimuleeri partneri keha naise kliitorit ega rindu, seejuures on paljude naiste jaoks need põhilised erogeensed tsoonid. Ning jällegi suhtumisest - ühel juhul valitakse asend spetsiaalselt sellepärast, et mehel on üsna ükskõik, kas tema partner saab rahuldust või mitte (ja isegi parem, kui ei saa, ega ta siin selleks pole, tema tunded meest ei huvita), teisalt aga, kui abikaasade vahel valitseb harmoonia ja usaldus, võimaldab see mehel hellitada kaasa rindu ja kliitorit, valmistades talle sellega lisanaudingut, mis ka enesele meeldiv on.

Käesolev poos on ka hea asend anaalseksi jaoks. Siingi sõltub palju paari psühholoogilisest häälestatusest. See võib olla naise lõplik alandamine, või ehteks armastavate inimeste harmoonilises seksis.