Üksikud inimesed polegi nii üksikud ja õnnetud, kui siiamaani arvatud on. Ja eks ole neid eelarvamusi teisigi, mis üksi ja omaette elavatele inimestele märja vihalehena külge kipuvad kleepuma. Hiljuti Saksamaal korraldatud küsitlusest selgus, et ilma partnerita elavad inimesed on kõige kiuste optimistlikud, rõõmsameelsed ja omakasupüüdmatud.

Ühe tutvumisportaali poolt tellitud uuringu läbiviijad tõdesid, et üksikutest iga teine vaatab tulevikku positiivselt, samal ajal kui paarisuhetes jääb optimistlike protsent umbes 40 kanti. Päris rahul üksikud muidugi oma elukorraldusega pole, kuid tubli pool seda siiski väitis. Kuigi sama suur hulk ehk pooled üksikutest sooviksid omale ka hästi toimivat püsisuhet, ei pea see tingimata iga hinna eest sündima: vaid 30 protsenti vastanutest oleksid nõus suhte nimel tööd või elukohta vahetama.

Vastustest selgus ka, et üksikud on keskmisest rohkem huvitatud poliitikast ning üllataval kombel on suurem osa täiesti rahul sellega, et nad suhteliselt rohkem makse peavad maksma kui pereinimesed.

Vaatamata laialt levinud arusaamale, et üksi jäänud inimese enesehinnang langeb ja tal tuleb kõvasti pingutada, et end üldse nähtavaks teha, tuli küsitlusest välja, et tegelikult on üksikutel vägagi positiivne minapilt. Võrrelduna partnerit omavate inimestega pidas palju rohkem üksikuid end avatuks, võluvaks ja atraktiivseks ning mis naiste enesehinnangule eriti oluline - saledaks.

Üsnagi oodatud oli uuringust selgunud asjaolu, et just üksikud naised on kaaslase otsingul väga valivad, üle 60 protsenti pidas oma nõudmisi partnerile kõrgeks või väga kõrgeks. Kui elu aeg-ajalt tumedaid värve näitab, otsivad üksikud naised abi sõbranna juurest ning umbes kolmandik neist suundub enda lohutamiseks shoppama.

Mis lastesse puutub, siis selgus, et üksikutest naistest on lapsed 40 protsendil vastanutest, meestest on laps olemas vaid igal neljandal. Uurijate hinnangul on lapsega naistel üldjoontes raskem uut partnerit leida kui lapsega meestel.

Küsitluses uuriti ka töö ja karjääri kohta ning ettearvatult tuli välja, et üksikud naised töötavad täisajaga sagedamini kui partnerluses olevad naised. Üksi olevad naised töötavad keskmiselt isegi rohkem kui üksikmehed. Vallaliste ja üksikute meeste puhul on aga suhe vastupidine, mis tähendab, et püsisuhtes mees rügab rohkem kui vaba mees.

Ühelt poolt näitabki uurimus, et vabadel ja üksikutel naistel läheb paremini kui seda arvavad kindlat partnerit omavad inimesed, kuid teisalt kulgeb nende elu üsna tavapärast joont pidi, mis tähendab, et töös antakse endast kõik kuni abiellumise ja laste saamiseni ning sealt edasi jääb karjäär rohkem meeste õlule.