Rahvusvahelise meesteajakirja FHM küsitluse tulemusena selgus, et ligi kolmandik eesti naisi on nõus võõraga seksima 12-tunnise tutvuse järel.
Samuti on nüüd ka teada, et 48% eesti mehi ja 49% eesti naisi on oma partnerit petnud, teatas Delfile ajakirja kirjastaja.
Muu maailmaga võrreldes on eestlased agaramad tutvumiskuulutuste kaudu tutvujad — koguni 32% Eesti meestest on otsinud sekspartnerit tutvumiskuulutuse kaudu, samal ajal kui maailmas on kuulutuse kaudu tutvusi otsinud keskmiselt 6% mehi.
Eestlased olid FHMi seksiküsitluse tulemuste osas eesotsas võrreldes muu maailmaga ka suguhaigustesse haigestumise ning naiste rasestamise alal.
Positiivsema poole pealt on meie inimesed oma seksialaste ponnistuste eest saanud partnerilt keskmisest rohkem kiita — mehed 78% ja naised 82%. Üle poole eesti naistest ei soostu aga võõraga raha eest magama, kümnendik teeks seda siis, kui makstaks miljon dollarit.
81% küsitlusele vastanutest Eestis olid vanuses 16-29 eluaastat. Suurim hulk vastajaid oli vanuserühmas 20-24 eluaastat.
Meesteajakiri FHM (For Him Magazine) viis läbi maailma kõige suurema ja põhjalikuma seksiteemalise küsitluse. Küsitlus viidi läbi 15-s erinevas keeles ning sellele vastas üle 160 000 mehe ja naise üle maailma.
Eestlased olid võrreldes muude riikidega ühe elaniku kohta kõige aktiivsemad osavõtjad — üle 3000 vastanu.